آنها بازار تنظیم ماه رمضان اخبار اقتصادی و بازرگانی

آنها: بازار تنظیم ماه رمضان اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی توصيه به روحاني براي مناظره آخر

مرتضی مبلغ می گوید: «واقعیت این است که مخالفان حسن روحانی كه به شدت دنبال سياه نمايي و تخريب عملکرد دولت هستند، خود مسبب ايجاد مانع در برابر ناکامی های دولت بود

توصيه به روحاني براي مناظره آخر

توصيه به روحاني براي مناظره آخر

عبارات مهم : انتخابات

مرتضی مبلغ می گوید: «واقعیت این است که مخالفان حسن روحانی كه به شدت دنبال سياه نمايي و تخريب عملکرد دولت هستند، خود مسبب ايجاد مانع در برابر ناکامی های دولت بودند و با اين كار سعي كردند كه کارها روحاني را تحت الشعاع قرار دهند». او با انتقاد از سبک موضع گیری های ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف و مصطفی میرسلیم علیه دستاوردهای دولت تدبیر و امید ادامه می دهد: «اصولگرایان با روش هاي سوخته و بسيار مخرب چون دادن وعده هاي توخالي و عوام فريبانه به صحنه آمده اند».

توصيه به روحاني براي مناظره آخر

او اعتقاد است که يك بار در اين كشور تجربه شد كه تزريق پول چه فاجعه اي به وجود مي آورد؛ حالا اين آقايان دوباره با همان روش ها و وعده و وعيدهاي تزريق پول وارد عرصه شدند كه بسيار براي كشور فاجعه بار است.

مشروح گفت وگوي ما با معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات به شرح زیر است:

مرتضی مبلغ می گوید: «واقعیت این است که مخالفان حسن روحانی كه به شدت دنبال سياه نمايي و تخريب عملکرد دولت هستند، خود مسبب ايجاد مانع در برابر ناکامی های دولت بود

قریب به ١٠ روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده هست. این روزها بیش از آنکه به برنامه های کاندیداها پرداخته شود، وقت صرف بیان شعارها می شود. عملکرد دولت یازدهم نیز مخصوصا در مناظره ها خیلی کم به مردم معرفی شده است هست. به نظر شما، کدام یک از عملکردهای دولت را می توان عاملی مهم جهت اعتماد مجدد ملت به او نشان داد؟

كشور در سال ٩٢ كه دولت تحويل حسن روحاني شد با حجم زیادی از خرابي ها، مشكلات و بحران ها در عرصه اقتصادي، اجتماعی و به خصوص سياست خارجي روبه رو بود. البته راجع به اثر عملكردهاي غلط مديران قبل آن قدر گفته شده است كه مورد نیاز نيست دوباره آن را تكرار كنم. فقط این را بگویم که شرايط با استقرار دولت یازدهم به گونه اي عوض کردن یافت که توانست قطار اجرائي كشور را كه از ريل خود خارج شده است بود به ريل بازگرداند که متأسفانه این کارها ناديده گرفته مي شود.

مسئله نادیده گرفته شدن این کارها را ناشی از چه می دانید؟

واقعیت این است که مخالفان حسن روحانی كه به شدت كار سياه نمايي و تخريب را انجام مي دهند، همواره دنبال اين بودند تا مطالباتي را مطرح كنند كه خود مسبب ايجاد مانع در برابر آن بودند و با اين كار سعي كردند کارها روحاني را تحت الشعاع قرار دهند. من فكر مي كنم كه روحاني همين كه توانست كشور را به حالت آرامش و ثبات برساند و هم اينكه فضاي اميد را ايجاد كند نمره ٢٠ مي گيرد. یادمان است که کابینه یازدهم چگونه گزینش شد. در شرایطی که مجلس نهم روی کار بود و اجازه نمی داد هر مدیری که مورد قبول روحانی است روی کار بیاید، دولت توانست بخش اعظمی از پرسشها کشور را حل وفصل کند و کار بزرگی را انجام دهد. درست است كه امروز ركودي نسبي بر كشور حاكم است ولی در سال ٩٢ آن چيزي كه كل جامعه و اقشار ضعيف را به شدت زحمت مي داد تورم افسارگسيخته اي بود كه در نتيجه دولت ناكارآمد، هر روز به شكل فزاينده اي استمرار پيدا مي كرد. قیمت تورم تك رقمي در تاريخ جمهوري اسلامي بي سابقه هست. این كار بزرگي بود كه دولت در چهار سال توانست آن را انجام دهد.

توصيه به روحاني براي مناظره آخر

شاید از همه این کارها مهم تر برجام باشد که آن هم به آینده بقیه کارها دچار شد… واقعیت این است که مخالفان برجام به نحوي آن را مطرح كردند كه انگار بايد با برجام معجزه قرن رخ دهد. آنها سعي كردند نتيجه برجام را با ايجاد توقعات زياد تحت الشعاع قرار دهند.

اما چه کسی است که فراموش کند که تحريم ها چگونه اقتصاد كشور را فلج كرده بود، مسكن چگونه با سرعت به سراشيبي رفته بود و بسیاری دیگر از این پرسشها كه اگر تا امروز ادامه مي يافت، معلوم نبود که بر سر کشور ما می آورد. قبل از برجام، هيچ نوع مبادله بين المللي انجام نمي شد و تمام تبادلات اقتصادي با مشكلات جدي روبه رو و مصيبت هاي بزرگي در اين زمينه براي كشور ايجاد شده است بود. در نتيجه اين امر تمام دشمن های ما حق ايران را براي رسيدن به انرژي هسته اي به رسميت شناختند. تمام قطع نامه هاي شرکت ملل يكجا برداشته شد و کشور عزیزمان ایران از فصل ٧ منشور ملل متحد خارج شد. این مورد در تاريخ شرکت ملل بي سابقه بود. تاکنون كشوري نبوده كه با يك قيام و قعود در شورای امنیت از بند قطع نامه های ملل متحد خارج شود.

تاکنون دو دور از مناظرات تلویزیونی برگزار شده است است ارزیابی شما از سبک موضع گیری و نقد رقبای اصولگرای روحانی چیست؟

مرتضی مبلغ می گوید: «واقعیت این است که مخالفان حسن روحانی كه به شدت دنبال سياه نمايي و تخريب عملکرد دولت هستند، خود مسبب ايجاد مانع در برابر ناکامی های دولت بود

به نظر من در اين مناظره ها دو نكته اساسي وجود داشت. يكي اينكه متأسفانه رقباي اصولگرا با يك روش هاي تجربه شده، سوخته و بسيار مخرب براي كشور و نظام وارد عرصه شده است اند و آن وعده ها توخالي، پوپوليستي و عوام فريبانه هست. يك بار در اين كشور تجربه شد كه تزريق پول چه فاجعه اي به وجود مي آورد و چه مصيبت هايي به خصوص براي همان اشخاص ضعيف كه مخاطبان اصلي اين کاندیداها هستند ايجاد مي كند. اين آقايان دوباره با همان روش ها و وعده و وعيدهاي تزريق پول وارد عرصه شده است ا ند؛ كه بسيار براي كشور فاجعه بار هست. وعده هاي عجيب و غريب و توخالي بدون اينكه نشان دهند كه چقدر عملياتي هست. ايجاد پنج ميليون شغل در كشور یک حرف بدون اعتبار است.

با هر نوع مديريتي كه فكر كنيد انجام آن غيرممكن هست. يكي از آقايان مي گويد ما با يك ميليون تُن توليدات پتروشيمي ٢٠٠ هزار شغل مستقيم و ٤٠٠ هزار شغل غيرمستقيم ایجاد می کنیم.به نظر من همين يك مورد کافی است كه اين فرد بي كفايتي و بي اطلاعي خود از واقعيت ها را اثبات كند. اين حرف هاي عجيب وغريب و غيرواقعي چيزي جز عوام فريبي نيست. اگر كسي دلش براي دردمندان و نظام بسوزد به خودش اجازه نمي دهد كه اين گونه آنها را فریب دهد. يكي ديگر از آقايان هم که همه اطرافيانش همان مديران ارشد آن هشت سال كذايي هستند كه مسببان اصلي آسيب به كشور به شمار می آیند. حال اگر اینها بخواهند بازتوليد همان جريان باشند روی کارآمدنشان مي تواند تكرار فجيع تر آن دوران باشد.

توصيه به روحاني براي مناظره آخر

انتقاد شما به این مناظره چه بود؟

همه کاندیداها كلي گويي مي كنند. بعد از گذشت ٤٠ سال از پیروزی انقلاب انتظار مي رود كه همه نامزدها برنامه هاي دقيق و عالمانه و كارشناسانه خود را مطرح و ساير كانديداها هم آن را نقد كنند، ولی متأسفانه اين اتفاق نمي افتد و روش سياه نمايي و تخريب كه چند سال پيش از سوی جرياني اصولگرا دنبال می شد، در اين مناظره ها هم به شدت خود را نشان مي دهد و به طورطبيعي جریان مناظره به جريان مچ گيري كه يكي از آفت هاي مناظرات است تبدیل شده.

به نظر شما روحانی در مناظره روز جمعه که آخرین دور مناظرات تلویزیونی است باید چگونه حضور یابد؟

به نظر من چند نكته کلیدی را نباید فراموش کرد؛ يكي اينكه خیلی از پرسشها بايد براي مردم روشن شود. باید فجایع شعارهاي توخالي و غيرواقع گرايانه و از همه مهم تر پول دادن به مردم جهت همه بازگو شود. هرچند مردم ايران آگاه هستند و يك بار این شعارها را تجربه كرده اند، ولي باز هم بايد به خوبي به آنان توضیح داده شود. توصیه دیگر که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که جريان رقيب به گونه ظريفي جاي پاسخ گو و سؤال كننده را عوض کرده هست، درحالی که جريان اصولگرا بايد تا دو دهه پاسخ گوي عملكرد هشت سال گذشته خودشان و خرابي هايي كه بر كشور وارد شد باشند.

واقعیت این است که تمام انتقاداتي را كه به دولت وارد مي كنند مربوط به عملكرد خودشان هست. روحاني و جهانگيري بايد در جوابشان به رقبا بگويند كه این شما بوديد كه باعث مشكل شديد و ما در طول اين چهار سال سعي كرده ايم آواربرداري كنيم .

سومین توصیه هم که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که روحانی و جهانگیری ولو در فضاي نامناسبي كه اصولگرايان در مناظره ها ايجاد مي كنند باید برنامه هاي دولت آینده را هم اعلام کنند. به خصوص اين مورد باید به مردم گفته شود كه اگر در این دولت به واسطه مجلس نهم نتوانست نیروهای توانمندی را تعیین کند با حضور مجلس دهم، کابینه قدرتمندی تشکیل خواهد داد تا بتوانند برنامه های دولت را به خوبی پیش ببرند.

آینده نگری شما از آراي حسن روحانی در انتخابات پیش رو چیست؟

جامعه همه روش هاي تبليغاتي را در انتخابات گذشته تجربه كرده هست. ما امروز چيز جديدي در عرصه انتخابات نمي بينيم. درواقع پديده جديدي نداريم كه كسي بيايد و حرف هاي نو و جديدي بزند تا جامعه بخواهد نسبت به آن اقبال نشان دهد. رقباي اصولگرا همان روش هاي گذشته را پيش كشيده اند، آن هم به شكل كپي برداري. دولت هم كه ساري و جاري هست. بنابراين چون جامعه همه اينها را تجربه كرده و فهميده كه چه كساني دلسوزانه برايشان كار مي كنند، از وعده ووعيدهاي كاذب پرهيز مي كنند، كشور را به سمت آرامش و اعتدال پيش مي برند و به دنبال گشايش هاي بيشتر در كشور هستند، اقبال خوبي به روحاني خواهند داشت و به طورقاطع روحانی برنده انتخابات خواهد بود.

احبار سیاسی – شرق

واژه های کلیدی: انتخابات | حسن روحانی | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs