آنها بازار تنظیم ماه رمضان اخبار اقتصادی و بازرگانی

آنها: بازار تنظیم ماه رمضان اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات شایسته نبود بازیکنان پرسپولیس اعتصاب کنند / طاهری

سرپرست کلوب پرسپولیس که در شکستن اعتصاب بازیکنان این تیم ناکام بود، به صورت غیرمستقیم از آنها انتقاد کرد و گفت: بازیکنان با این کار دل هواداران را شکستند.

شایسته نبود بازیکنان پرسپولیس اعتصاب کنند / طاهری

طاهری : شایسته نبود بازیکنان پرسپولیس اعتصاب کنند

عبارات مهم : اعتصاب

سرپرست کلوب پرسپولیس که در شکستن اعتصاب بازیکنان این تیم ناکام بود، به صورت غیرمستقیم از آنها انتقاد کرد و گفت: بازیکنان با این کار دل هواداران را شکستند.

به گزارش مهر، علی اکبر طاهری بعد از خروج از محل تمرین پرسپولیس راجع به استمرار اعتصاب بازیکنان این تیم به خاطر پرسشها مالی گفت: هیچ تیمی به اندازه پرسپولیس قراردادش را پرداخت نکرده هست. بازیکنان باید با مردم رو راست باشند.

شایسته نبود بازیکنان پرسپولیس اعتصاب کنند / طاهری

وی تاکید کرد: کلوب استقلال به بازیکنانش چک داده است و پرداختی ما نقدی بوده است.

سرپرست کلوب پرسپولیس با بیان اینکه باید از خود بازیکنان علت تمرین نکردنشان را پرسید، راجع به احتمال جریمه آنها به خاطر این اعتصاب تاکید کرد: جریمه که نه ولی اعتصاب بازیکنان شایسته نبود. آنها با این کار دل هواداران که سرمایه های کلوب هستند را شکستند.

سرپرست کلوب پرسپولیس که در شکستن اعتصاب بازیکنان این تیم ناکام بود، به صورت غیرمستقیم از آنها انتقاد کرد و گفت: بازیکنان با این کار دل هواداران را شکستند.

واژه های کلیدی: اعتصاب | بازیکنان | هواداران | پرسپولیس | علی اکبر طاهری | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs